Afk2601 Assignment 2 Operations

Avoid resits

With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of lecture summaries or notes? Earn hundreds of pounds each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $ 500,000 from selling their work to other students.

Everything you need to know about selling on Stuvia

 

 AFK2601/201/1 3

TERUGVOER OOR WERKOPDRAG 01

‘n Nuttige wenk in verband met die voltooiing van werkopdrag 01 is: trefwoorde verskyn in die ‘Lys van kernbegrippe’ agterin die studiegids (bladsye 222—226). Dit help baie as jy ‘n vraag soos vraag 8 (oor die begrip

fin-de-siècle

) benader deur gebruik te maak van bladsynommers 36 en 53 wat in die lys teenoor hierdie begrip verskyn. Ons verskaf nie die antwoorde op die vrae in werkopdrag 01 nie, aangesien werkopdrag 01 van semester 2 presies dieselfde vrae bevat, en ons nie studente wat toegang tot hierdie studiebrief mag verkry, onregmatig wil bevoordeel nie.

OOR DIE EKSAMENVRAESTEL

Die opskrif boaan die vraestel lui soos volg:

Toeboekeksamen Hierdie eksamenvraestel bly die eiendom van die Universiteit van Suid-Afrika en mag nie uit die eksamenlokaal verwyder word nie.

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye (bylae ingesluit). Die vraestel bestaan uit DRIE dele. Nie-onderwysstudente beantwoord ENIGE TWEE van die drie dele. DEEL 3 IS EGTER VIR ONDERWYSSTUDENTE VERPLIGTEND. Onderwysstudente beantwoord dus deel 3 plus óf deel 1 óf deel 2. Lees die aanwysings boaan elke deel noukeurige deur. Let daarop dat jy by sommige dele ‘n keuse moet uitoefen. Elke deel tel 50 punte. Jy het ongeveer een uur vir elkeen van die twee dele wat jy moet beantwoord.

Vind verdere eksamentoeligting by elke dosent se terugvoering oor ‘n betrokke deel.

0 Replies to “Afk2601 Assignment 2 Operations”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *